Sign Up Login

Έρχεται νέα κινητικότητα για 6.000 υπαλλήλους μέσω μετατάξεων
Ειδήσεις - Ελλάδα
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 12:14

Στη βάση της τελευταίας συμφωνίας με την τρόικα έρχεται νέα κινητικότητα 6.000 υπαλλήλων μέσα στο 2014, η οποία, όμως, κατά το κυβερνητικό επιτελείο, δεν θα συνδέεται με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, αλλά με υποχρεωτικές ή εθελοντικές μετατάξεις.
Όπως αναφέρεται στο Βήμα, προχωρούν επίσης 2.000 νέες απολύσεις (έως το α' τρίμηνο του 2015), οι οποίες θα προέρχονται από πειθαρχικά υπόλογους υπαλλήλους και από τους ελέγχους μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Οι αριθμοί αυτοί καταγράφονται ως «ενδεικτικοί» στο κείμενο της νέας συμφωνίας με την τρόικα όσον αφορά στον τομέα των αναδιαρθρώσεων στο δημόσιο. Ωστόσο, πάντα οι διατυπώσεις επί των κειμένων έχουν σημασία.


Όλα αυτά, προστίθενται στον κύκλο της διαθεσιμότητας των 25.000 δημοσίων υπαλλήλων που κλείνει το επόμενο χρονικό διάστημα και των 15.000 απολύσεων (περιλαμβανομένων των 4.000 που έγιναν το περασμένο χρόνο) εντός του τρέχοντος έτους που αποτελούν ήδη μνημονιακές δεσμεύσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στο πολυνομοσχέδιο περιελήφθη διάταξη με την οποία ορίζεται ότι υπάλληλοι που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής μετάταξης, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εκούσια μετάταξή τους και παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του καθεστώτος.
Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχει η κυβερνητική ορολογία για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Ενδεικτικές λέξεις-κλειδιά που ανέφεραν κατά την παρουσίαση των αλλαγών ο υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου:

«Εσωτερική αγορά εργασίας». Χρησιμοποιείται πλέον για να προσδιορίσει το εργασιακό πεδίο στο δημόσιο, όπου το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού λειτουργεί στη βάση ενός μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας.

«Πελατοκεντρικό κράτος», σαν αντιπαράθεση στο πελατειακό κράτος. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος των αλλαγών είναι η μετάβαση από ένα μεγάλο αλλά αδύναμο κράτος προς ένα ισχυρό επιτελικό κράτος με κεντρικό στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο «μικροσκόπιο» οι συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν
Εντός των επομένων δύο εβδομάδων, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με πρόταση ΑΣΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4250/2014, απολύεται όποιος διαπιστωθεί ότι μονιμοποιήθηκε, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις «με υπαιτιότητα του υπαλλήλου».

Το πώς θα σταθμιστούν τα περί υπαιτιότητας ή μη του υπαλλήλου είναι ένα φλέγον ζήτημα. Ο επανέλεγχος μπορεί να απλωθεί σε μεγάλη έκταση και να αφορά πολύ περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων περί 35.000 υπολογίζεται ότι μονιμοποιήθηκαν με το διάταγμα Παυλόπουλου.

Καταργήσεις/συγχωνεύσεις ΝΠΙΔ

Πρόσω ολοταχώς οδεύει η κυβέρνηση για καταργήσεις-συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αναδεικνύοντας ότι η αξιολόγησή τους θα συνυπολογίσει αν υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή δεν έχουν λόγο ύπαρξης αλλά και στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών, με δεδομένο ότι έχει μειωθεί δραστικά η κρατική επιχορήγηση.

Η κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση της καταγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Δημοσίου, για πρώτη φορά, των ΝΠΙΔ.

Συνδέεται η καταγραφή -απογραφή με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για έλεγχο του κόστους μισθοδοσίας των ΝΠΙΔ.

Μάλιστα, όπως έγραψε αναλυτικά το Βήμα, θεσμοθετήθηκε ήδη ότι αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση αλλά και επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη των ΔΣ όχι μόνο των νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), αλλά και σε αυτά που δεν απογράφουν το προσωπικό και τους λοιπούς υπόχρεους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Η κυβέρνηση προωθεί μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο «με υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα» μπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα ή σε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού (outsourcing).

Πέρα από τον τομέα της καθαριότητας, αλλά και τη φύλαξη, αναζητούνται και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες του δημοσίου που θα δοθούν σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η μελέτη στοχεύει σε ένα συγκροτημένο πλαίσιο και μεθοδολογία , που θα περιλαμβάνει και κοστολογημένα στοιχεία, για την εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Το μισθολόγιο στη ζυγαριά της αποδοτικότητας
Η κυβέρνηση φιλοδοξεί έως το τέλος του 2014 να υλοποιηθεί και από το 2015 να εφαρμοστεί το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με την καθιέρωση ποσόστωσης στη βαθμολόγησή τους, που ήδη θεσμοθετήθηκε.

Έχουν οριστεί ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών (με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων).

Μάλιστα, στον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι η εισαγωγή κινήτρων στον αξιολογούμενο για να βελτιώσει την απόδοσή του.

Εμφανίζεται ως στόχος οι απολαβές κάθε υπαλλήλου να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που κατέχει.

Από το κυβερνητικό επιτελείο μιλούν για «βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση» των δημόσιων πόρων- χωρίς μείωση- της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δισ. ευρώ (από 24,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 15,75 δισ. ευρώ).

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν το νέο σύστημα επιλογής Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί, με τη μεσολάβηση του ΑΣΕΠ, τις γραπτές εξετάσεις και τις δομημένες συνεντεύξεις.

Το νέο «στάτους» στα υπουργεία
Στις προτεραιότητες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων, που ολοκληρώνεται.

Τα ΠΔ έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενο από την τρόικα, γεγονός το οποίο, όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλοδεχούμενο, αφού έτσι επιτυγχάνεται η χρονική συμμόρφωση της διοίκησης.

Οι μειώσεις δομών αγγίζουν το 40% ενώ προβλέπεται δίμηνη ή τρίμηνη διαδικασία μετάβασης στο νέο σχήμα λειτουργίας των υπουργείων, με συρρίκνωση οργανικών μονάδων.


blog comments powered by Disqus
 

Καιρός

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα554
mod_vvisit_counterΧτες2372
mod_vvisit_counterΕβδομάδα554
mod_vvisit_counterΠροηγ. Εβδομάδα18158
mod_vvisit_counterΜήνας42647
mod_vvisit_counterΠροηγ. Μήνας68061
mod_vvisit_counterΣυνολικά10092337

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση